Sanastoa

Afasia Aivovaurion aiheuttama kielellisen toiminnan häiriö.

Agnosia Havaitsemisen häiriö. Sairastuneen on vaikea tunnistaa näkemäänsä esim. esineitä tai kuvia.

Aivoväsymys Oireina väsyminen liiallisesta ohjelmasta. Ääni, valo ja intensiivinen ajattelu väsyttävät nopeasti.

Anosognosia Oiretiedostuksen puutteellisuus eli sairastunut ei tunnista sairauden aiheuttamia oireita.

Apraksia Aivovaurion aiheuttama kykenemättömyys suorittaa tahdonalaisia liiketoimintoja.

Dysartria Puhemotoriikan häiriö, jonka aiheuttaa puheen tuottoon osallistuvien lihasten halvaus, heikkous tai virheellinen yhteistoiminta.

Dysfagia Nielemishäiriö.

Epilepsia Ohimenevä aivotoiminnan häiriö, jolle on tunnusomaista toistuvat tajuttomuus-kouristuskohtaukset tai tajunnan hämärtymiskohtaukset.

Hemiplegia Toispuolihalvaus, eli vasemman tai oikean puolen raajojen toiminnan heikkeniminen tai puuttuminen.

Homonyymi hemianopia Kummankin silmän saman puoleinen näkökenttäpuutos.

ICH Aivojen sisäinen verenvuoto.

Kognitiiviset häiriöt Häiriöt kognitiivisissa toiminnoissa kuten havaitsemisessa, oppimisessa, muistissa, päättelyssä, ongelmanratkaisussa, kielellisissä toiminnoissa ja tahdonalaisessa liiketoiminnassa.

Neglect Häiriö, jossa sairastuneen koko havaintokenttä ja tarkkaavaisuus on suuntaunut samalle puolelle, jossa aivovaurio sijaitsee.

Spastisuus Jäykkyys, jännittyneisyys, kankeus.

Trombi Veritukos, veritulppa; verisuonessa kehittyvä ja sitä ahtauttava verihyytymä.