Yksi Elämä

Yksi Elämä -hankkeet tukevat terveyttä ja hyvinvointia läpi elämän. Päämäränä on, että suomalaisten terveydentila kohenee suhteessa nykyisiin ennusteisiin tasa-arvoisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, terveydentilasta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta.

Hankkeessa toimivat Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto. Hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Päätavoitteet

Yksi Elämä -hankkeen päätavoitteet ovat:

  • tukea terveyttä läpi elämän
  • ehkäistä valtimosairauksia ja edistää varhaista diagnosointia
  • ajaa vertaistuen ja kuntoutuksen sisällyttämistä osaksi sairauksien hyvää hoitoa

Lue lisää Yksi elämä