Sanastoa

Afasia: Aivovaurion aiheuttama kielellisen toiminnan häiriö.

Aivoverenkiertohäiriö, AVH: Aivojen toimintahäiriö, joka johtuu aivokudoksen vaurioitumisesta. Aivoverenkiertohäiriö syntyy aivoverisuonen tukoksesta eli aivoinfarktista tai aivoverisuonen repeämän aihauttamasta verenvuodosta. Aivojen toimintahäiriöitä voivat aiheuttaa myös aivovamma, -kasvain tai -tulehdus.

Agnosia: Havaitsemisen häiriö. Sairastuneen on vaikea tunnistaa näkemäänsä esim. esineitä tai kuvia.

Aivoväsymys: Oireina väsyminen liiallisesta ohjelmasta. Ääni, valo ja intensiivinen ajattelu väsyttävät nopeasti.

Anosognosia: Oiretiedostuksen puutteellisuus eli sairastunut ei tunnista sairauden aiheuttamia oireita.

Apraksia: Aivovaurion aiheuttama kykenemättömyys suorittaa tahdonalaisia liiketoimintoja.

Dysartria: Puhemotoriikan häiriö, jonka aiheuttaa puheen tuottoon osallistuvien lihasten halvaus, heikkous tai virheellinen yhteistoiminta.

Dysfagia: Nielemishäiriö.

Epilepsia: Ohimenevä aivotoiminnan häiriö, jolle on tunnusomaista toistuvat tajuttomuus-kouristuskohtaukset tai tajunnan hämärtymiskohtaukset.

Hemiplegia: Toispuolihalvaus, eli vasemman tai oikean puolen raajojen toiminnan heikkeniminen tai puuttuminen.

Homonyymi: hemianopia Kummankin silmän saman puoleinen näkökenttäpuutos.

ICH: Aivojen sisäinen verenvuoto.

Kognitiiviset häiriöt: Häiriöt kognitiivisissa toiminnoissa kuten havaitsemisessa, oppimisessa, muistissa, päättelyssä, ongelmanratkaisussa, kielellisissä toiminnoissa ja tahdonalaisessa liiketoiminnassa.

Neglect: Häiriö, jossa sairastuneen koko havaintokenttä ja tarkkaavaisuus on suuntaunut samalle puolelle, jossa aivovaurio sijaitsee.

Spastisuus: Jäykkyys, jännittyneisyys, kankeus.

Trombi: Veritukos, veritulppa; verisuonessa kehittyvä ja sitä ahtauttava verihyytymä.