Yhdistyksen säännöt

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Yhdistysrekisteri

1. Yhdistyksen nimi on Jokilaaksojen AVH ry (entinen nimi Pyhä- ja Kalajokilaaksojen aivohalvaus ry) ja kotipaikka on Ylivieska.

2. Jokilaaksojen AVH ry:n tarkoituksena on toimia jäsentensä arjessa tukemisessa, tarjota vertaistukea, aktivoida jäsenistöä ja jakaa tietoa aivoverenkierron kokeneille sekä suurelle yleisölle aivoverenkiertohäiriöstä.

3. Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy Jokilaaksojen AVH ry:n hallitus.

4. Jäsenellä on oikeus erota Jokilaaksojen AVH ry:stä ilmoittamalla joko kirjallisesti tai soittamalla puhelimitse puheenjohtajalle. Jäsen erotetaan hallituksesta, kun kahtena vuotena hän ei ole suorittanut jäsenmaksua.

5. Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa.

6. Jokilaaksojen AVH ry:n hallitus hoitaa yhdistyksen asioita, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, vähintään 6 jäsentä, 2 varajäsentä ja rahastonhoitaja.

7. Jokilaaksojen AVH ry:n tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallitukset vuosikertomus on oltava valmiina 28.2 mennessä. Toiminnantarkastajan tarkastus tulee olla yhdistyksen käytössä 15.3.

8. Jokilaaksojen AVH ry:n nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen/yhdistyksen jäsentä yhdessä.

9. Jokilaaksojen AVH ry:n vuosikokous pidetään 15.4. mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous voidaan pitää, jos 10 jäsentä sitä yhteisellä allekirjoituksella vaatii. Hallitus voi kutsua ylimääräisen vuosikokouksen.

10. Jokilaaksojen AVH ry:n hallitus kutsuu koolle vuosikokouksen vähintään viikkoa ennen SL. Kalajokilaaksossa.

11. Jokilaaksojen AVH ry:n vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, 2 pöytäkirjan tarkastajan ja 2 ääntenlaskijan valinta
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi
  5. Esitetään vuosikertomus hyväksyttäväksi
  6. Esitetään tilinpäätös ja tilinkertomus hyväksyttäväksi
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille
  8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun   suuruus
  9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  10. Käsitellään muut mahdolliset asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen   käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava asiasta kirjallisesti hallitukselle 30.11 mennessä.

12.  Päätös Jokilaaksojen AVH ry:n sääntöjen muuntamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3 nimen allekirjoituksella.